REZULTATE Investigații dendrocronologice

la biserici de lemn din Sălaj

CIUMĂRNA

Începem prezentarea rezultatelor obținute în demersul nostru de a găsi vârsta unor edificii de cult din lemn, din zona Sălajului, cu bisericuța de lemn din Ciumărna.
Ipoteza de lucru: Până la momentul realizării acestor investigații dendrocronologice, nu se cunoștea cu exactitate anul ridicării bisericii, aceasta fiind înscrisă în Lista Monumentelor Istorice ca datând de la începutul secolului al XVIII-lea. Un element care iese în evidență la biserica de lemn din Ciumărna este ușa interioară (între naos și pronaos) – probabil „cea mai frumoasă ușă țărănească din întreaga țară”. Uși asemănătoare se pot găsi și la unele biserici din județul Cluj (Sumurduc – 1715, Vechea – 1726 și Sic – 1731), care ar putea indica o perioadă aproximativă pentru ridicarea bisericii din Ciumărna, undeva în primele trei decenii ale secolului al XVIII-lea.
Rezultate obținute: Datarea dendrocronologică a elementelor selectate din biserica de la Ciumărna evidențiază faptul că aceasta se regăsește în prezent într-o formă foarte apropiată de construcția inițială. Un număr de 11 probe cu alburn prelevate din tălpi, pereți, cosoroabe, turn, masa altarului și boltă, confirmă datarea absolută. Estimările anterioare încadrau construcția bisericii în primele decenii ale secolului al XVIII-lea, iar prezentul studiu confirmă aceste estimări, mai mult decât atât, fixează momentul ridicării bisericii pentru anul 1729 (arborii folosiți la ridicarea sa au complet inelul aferent anului 1728, aceștia fiind tăiați cândva după luna octombrie a anului 1728).

MĂLENI

Continuăm prezentarea rezultatelor investigațiilor dendrocronologice la o serie de biserici de lemn din Sălaj cu datele obținute pentru biserica de lemn din Măleni.
Ipoteza de lucru: Biserica de lemn din Măleni a fost adusă în perioada interbelică (1931-1932) din satul Vima Mare (MM). În localitatea de origine era cunoscută drept „biserica de jos” și era folosită de comunitatea greco-catolică. Deși nu se poate preciza cu exactitate vârsta bisericii, se poate afirma că aceasta exista în a doua parte a secolului al XVIII-lea, referiri la aceasta făcând mai multe documente din acea epocă. Ținând cont de aceste documente, momentul edificării acestei biserici poate fi estimat printr-un interval de timp destul de îngust, delimitat de anii 1760-1763. Biserica de lemn din Măleni nu este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice.
Rezultate obținute: Rezultatele analizei dendrocronologice indică cu o precizie de câteva luni faptul că arborii din care a fost construită biserica din Măleni, au fost tăiați în intervalul octombrie 1754 – aprilie 1755, ca urmare, momentul ridicării edificiului ar putea fi plasat în anul 1755. În sprijinul acestei concluzii stau cinci probe cu Waldkante care provin din portaluri și din pereții bisericii. În ceea ce privește cele două portaluri ale bisericii, cel vestic folosit în prezent și cel sudic anulat, rezultatele arată faptul că ambele au fost realizate în același timp, chiar în momentul ridicării bisericii, în anul 1755. Din punct de vedere vizual, portalurile prezintă elemente asemănătoare, cum ar fi ornamentele florale din partea inferioară a usciorilor, care stau să sprijine datarea dendrocronologică.
La un moment dat (posibil cu ocazia mutării bisericii la Măleni, în perioada interbelică), portalul sudic a fost anulat și astupat cu grinzi de lemn. Un lucru deosebit de interesant este faptul că datarea uneia dintre aceste grinzi de umplutură (proba nr. 6) provine tot din același an (1754 cu Waldkante). Dacă s-au folosit elemente originale, așa cum rezultă din studiul nostru, există posibilitatea ca anumite părți din peretele despărțitor dintre naos și pronaos, desființat probabil la momentul mutării bisericii, să fi fost folosite pentru umplerea intrării de pe latura de sud.
Un alt aspect important de menționat este prezența celor doi stâlpi de susținere de la colțurile estice ale altarului. Aceștia sunt diferit ornamentați. Pentru stâlpul din partea de sud-est, datarea indică anul 1753 (cu 12 inele de alburn), ca urmare acesta a fost realizat în momentul ridicării bisericii.
Datarea dendrocronologică a elementelor selectate din biserica de la Măleni evidențiază faptul că aceasta se regăsește în prezent într-o formă foarte apropiată de construcția inițială. Chiar dacă momentul anulării portalului sudic nu a putut fi identificat, considerăm că biserica este unitară, atât tălpile cât și pereții, structura turnului și a acoperișului provin din arbori tăiați în intervalul octombrie 1754 – aprilie 1755.
După deteriorarea și căderea tencuielii, pe o grindă de pe peretele estic al altarului au ieșit la iveală două inscripții, de o parte și de cealaltă a ferestrei: una cu caractere chirilice, ce indică anul 1765 și o a doua cu cifre arabe care indică anul 1833. Cei doi ani, în mod deosebit primul (1765), pot fi puși în legătură cu eventuali ctitori sau preoți care au slujit în această biserică ori cu un alt eveniment important pentru acest edificiu sau pentru comunitate despre care nu avem informații. Doar pe baza acestor inscripții / ani nu se pot trage concluzii certe ce ar putea fi puse în legătură cu lucrări de renovare sau reparație a bisericii.

ZIMBOR

Cea de-a treia biserică de lemn din Sălaj pentru care prezentăm rezultatele obținute în urma investigațiilor dendrocronologice este bisericuța din Zimbor. Prelevarea probelor de la acest edificiu de cult din lemn a fost făcută sub impresia sentimentului că ne aflăm la unul dintre cele mai vechi lăcașuri de cult din Sălaj, având în vedere datarea acestei biserici în Lista Monumentelor Istorice. La aflarea rezultatelor, am avut o surpriză…
Ipoteza de lucru: Biserica de lemn din localitatea Zimbor, jud. Sălaj, se regăsește înscrisă în Lista Monumentelor Istorice sub codul LMI: SJ-II-m-A-05148 și apare ca fiind datată în anul 1643. Datarea bisericii se face în strânsă legătură cu o inscripție păstrată pe vechea poartă de intrare în cimitir, scrisă într-o combinație de litere chirilice și latine, și care se presupune că menționează acest an (1643). Nu există însă dovezi solide asupra faptului că biserica și poarta cimitirului sunt realizate în aceeași perioadă, ca urmare datarea oficială nu este certă.
Rezultate obținute: rezultatele analizei dendrocronologice indică faptul că arborii folosiți pentru construcția bisericii de lemn din Zimbor au fost tăiați în intervalul octombrie 1726 – aprilie 1727. Nu au fost identificate alte etape ulterioare de renovare sau reparații (excluzând lucrările desfășurate aici în anul 2008). Atât corpul bisericii cât și turnul, portalurile și chiar elemente mobile precum masa altarului se păstrează din etapa inițială de ridicare a edificiului.
Una din cele două probe prelevate din poarta cimitirului, arată că elementul analizat provine dintr-un arbore care a fost tăiat în intervalul 1838-1855. Proba nu păstrează Waldkante, însă prezența a 14 inele de alburn, permite stabilirea intervalului mai sus amintit, cu un grad de încredere de 95%. În cadrul acestui interval, probabilitatea cea mai mare se regăsește în primii 3 ani (1838-1840).