Ambulanța pentru monumente

Sălaj

Ambulanța pentru Monumente este un proiect inițiat în 2016, dezvoltat de către Asociația Monumentum, coordonat la nivel local de către o serie de organizații existente sau nou create din domeniul patrimoniului cu activitate independentă în mai multe regiuni ale României după cum urmează:

 1. Asociația MONUMENTUM – Ambulanța pentru monumente Transilvania Sud
 2. Asociația PRIN BANAT – Ambulanța pentru Monumente Banat
 3. Asociația VERNACULAR – Ambulanța pentru monumente Arad
 4. Asociația ARHAIC – Ambulanța pentru monumente Sălaj
 5. Asociația ACTUM – Ambulanța pentru monumente Moldova Nord
 6. Asociația Atelierul de Patrimoniu – Ambulanța pentru monumente Muntenia Nord
 7. Asociația Inima Olteniei – Ambulanța pentru Monumente Oltenia Vest
 8. Asociația Petrus Italus Trust – Alianța pentru Patrimoniul Bistrițean – Ambulanța pentru Monumente Bistrița-Năsăud

Proiectul își propune să acționeze eficient în domeniul salvgardării patrimoniului imobil prin punerea în siguranță a unor obiective de patrimoniu importante aflate în stare avansată de degradare sau de precolaps. Peste 600 de monumente istorice din România aflate în proprietate privată sau publică așteaptă salvarea de urgență și numărul lor crește îngrijorător.

Proiectul Ambulanța pentru Monumente  prin intermediul căruia se realizează punerea în siguranță a patrimoniului cultural imobil cu ajutorul voluntarilor, al meșterilor și al comunitaților locale sub stricta supraveghere și îndrumare a specialiștilor din domeniul conservării și restaurării monumentelor istorice a fost răspunsul la lipsa de eficiență a politicilor actuale în fața amenințărilor de distrugere accelerată a patrimoniului. Acolo unde proprietarul oferă materialele de construcție necesare, cazarea și masa voluntarilor și meșterilor, Ambulanța pentru Monumente, a cărei principal susținător este Alteța Sa Regală, Prințul de Wales, acționează prin specialiștii, meșterii și voluntarii săi, pentru punerea în siguranță a monumentului cu ajutorul unei autoutilitare echipate cu uneltele necesare.

 • Implicarea comunităților în acțiunile de salvgardare sustenabilă a patrimoniului
 • Salvgardarea patrimoniului imobil și realizarea evidenței patrimoniului
 • Creșterea nivelului de pregătire profesională a specialiștilor prin educație non-formală și informală participativă după sistemul „hands on training”
 • Recuperarea tehnicilor tradiționale și a materialelor locale
 • Creșterea nivelului filantropiei și crearea de noi audiențe pentru patrimoniu.

Cele mai importante realizări sunt: crearea unui model de cooperare și mecanism de finanțare între beneficiar, autorități publice, ONG și comunități printr-un parteneriat public-privat funcțional și inaugurarea unei rețele de ambulanțe la nivel național, gestionată de diferite organizații.

povestea noastră

^
2016

Ambulanța pentru Monumente

Inițiere proiect de către Asociația Monumentum și dezvoltat de către o serie de organizații existente sau nou create din domeniul patrimoniului.

^
2018 (2021)

Intervenție biserica de lemn Brusturi

Intervenție la Biserica de lemn „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” din sec. XVIII, realizată de către Ambulanța pentru Monumente Transilvania sud în Brusturi, județul Sălaj.

^
2019

Înființare asociația Arhaic și Ambulanța pentru Monumente Sălaj

Asociația ARHAIC este o organizație non-guvernamentală care își propune să acționeze pentru salvgardarea, recuperarea, valorificarea și promovarea patrimoniului construit și natural, urban și rural, și a tuturor componentelor peisajului cultural, în special din județul Sălaj.

^
2019 (2020)

Intervenție biserica de lemn Șoimușeni

Intervenție la Biserica de lemn ortodoxă edificată în secolul al XVII-lea din Șoimușeni, județul Sălaj, coparticipare Asociația Monumentum/Ambulanța pentru Monumente Transilvania Sud și Asociația ARHAIC.

^
2020

Intervenție biserica de lemn Zalnoc

Intervenție la Biserica de lemn din Zalnoc, județul Sălaj.

^
2020

Intervenție biserica de lemn Răstolțu Deșert

Intervenție la Biserica de lemn din Răstolțu Deșert, județul Sălaj.

^
2020

Intervenție biserica de lemn Porț

Intervenție la Biserica de lemn greco-catolică din Porț, județul Sălaj.

^
2021

Intervenție biserica de lemn Hida

Intervenție la Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” edificată la începutul sec. XVIII în Hida, județul Sălaj.

^
2021

Intervenție biserica de lemn Bozna

Intervenție la Biserica de lemn „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” edificată la sfârșitul sec. XVII – sec. XVIII în Bozna, județul Sălaj.